WardName of School/CollegeTypeCategoryEstab. Year
21jatiya vidiyalayaGIRLSHIGHER SECONDARY SCHOOL1947